JavaScriptの引数でデフォルト値を設定する – Qiita [キータ]

JavaScriptの引数でデフォルト値を設定する - Qiita [キータ]

JavaScriptの引数でデフォルト値を設定する - Qiita [キータ]

function tmpFun (arg1, arg2) { if (arg1 == null) { arg1 = 'hoge'; } if (arg2 == null) { arg2 = 'fuga'; } console.log(arg1); console.log(arg2); } tmpFun();

はてなブックマーク - JavaScriptの引数でデフォルト値を設定する - Qiita [キータ] はてなブックマークに追加

masa-zxmasa-zx
Comments are closed